Үйлчилгээ үзүүлж буй салбарууд

Бид дараахь салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд Аудитын болон бусад үйлчилгээ үзүүлж байна.

 • Төрийн захиргаа удирдлага, төрийн үйлчилгээний байгууллага
 • Уул уурхайн олборлолт болон хайгуул
 • Олон нийтийн байгууллага
 • Даатгалын байгууллага
 • Жижиглэнгийн болон бөөний худалдаа
 • Соёл урлаг
 • Харилцаа холбоо
 • Банк санхүү, хадгаламж зээлийн хоршоо
 • Сургууль цэцэрлэг боловсролын байгууллага
 • Агаарын болон бусад тээвэр зуучлалын компаниуд
 • Шашны байгууллага
 • Эмийн үйлдвэрлэл худалдаа
 • Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, дулаан цахилгааны түгээлт, ус суваг, орон сууц ашиглалтын байгууллагууд
 • Барилгын үйлдвэрлэл, засвар үйлчилгээний компаниуд
 • Төрийн өмчийн болон хувийн эмнэлгүүд

Дээшээ буцах