Үйлчилгээ

Аудит ба үнэлгээний үйлчилгээ

 •  Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайлангийн аудит
 • Санхүүгийн тайлангийн бүрдэл хэсгийн аудит
 • Санхүүгийн тайлангийн баталгаажуулалт
 • Аж ахуйн нэгжийн дотоод аудит
 • Бизнесийн үнэлгээ
 • Хөрөнгийн үнэлгээ /Хөдлөх болон үл хөдлөх/

Зөвлөх үйлчилгээ

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах
 • Нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын стандартад нийцүүлэх зөвлөгөө өгөх
 • Татвар, нийгмийн даатгал, бусад хууль эрхзүйн асуудлаар зөвлөгөө өгөх
 • Төсөв төлөвлөгөө боловруулах, дүгнэлт гаргах
 • Бизнесийн болон зах зээлийн орчны судалгаа хийх

Аудитын бичиг баримт

 • Аудиторын дvгнэлт, аудитлагдсан санхvvгийн тайлан, тодотгол 
 • Аудитын явцад хийгдсэн залруулга, тvvний жагсаалт 
 • Дотоод хяналтын бvтцийн талаархи аудиторын зөвлөмж 
 • Нягтлан бодох бvртгэлийн бодлогын талаархи зөвлөмж 
 • Нягтлан бодох бvртгэл санхvvгийн талаарх зөвлөмж 
 • Аудитын ажлын vр дvнд vндэслэн санал болгох зөвлөмжийг багтаасан удирдлагад хvргэх захидал. 
 • Хэрэглэгчдийнхээ хvсэлтийн дагуу аудитын ажлын баримтуудыг нэмж гаргаж өгнө. 
  (Аудитын үйл ажиллагаа явуулсаны vр дvнд дээрх бичиг баримтыг бэлтгэн өгч байна.)

Бусад

 • Санхүүгийн тайлан бэлтгэх
 • Татварын тайлангууд бэлтгэх
 • Санхүүгийн бусад үйлчилгээ

Дээшээ буцах